Om het gedrag van een dier te kunnen begrijpen, is het niet alleen belangrijk om je in te leven in de natuurlijke aard van het dier (het soorteigen gedrag), maar ook om je af te vragen hoe een dier de wereld ziet. Oftewel, hoe zijn de zintuigen van een diersoort ontwikkeld? Wat ziet ie? En wat ruikt en hoort het dier eigenlijk?

Net als elk dier is de fret in het bezig van vijf zintuigen: horen, zien, proeven, voelen en ruiken. Bij elk diersoort zijn de zintuigen anders ontwikkeld. Zo kan een mens goed zien, maar heeft een matig ontwikkelde reukzin. De fret daarentegen heeft een hele goede neus, maar moet het tegen de mens afleggen als het aankomt op het gezichtsveld.

Hoe zintuigen bij verschillende diersoorten ontwikkeld zijn, heeft te maken met de natuurlijke omstandigheden waarin dieren leven. In dit kader spreken we dus eigenlijk van de bunzing in plaats van de fret. De bunzing leeft vrij laag bij de grond, vaak in een bosgebied. En jaagt vaak in holen onder de grond. Het is voor de bunzing daarom niet zinvol om heel goed ontwikkeld zicht te hebben. Immers: hij kan toch weinig zien met al die grassprieten voor zijn neus of ver kijken in een donker konijnenhol.

Vanuit het natuurlijk gedrag en het kunnen overleven hebben de zintuigen van de fret/bunzing zich ontwikkeld. Klik op één van onderstaande afbeeldingen om meer te ontdekken over de zintuigen van de fret.

zicht gehoor neus
Gezichtsveld Gehoor Reukzin

Over mij

Over mij

Nieuwsgierig wie er achter deze website zit? Klik dan op de foto!

Frettenfoto's

Fotos

Wat foto's, omdat een fret nu eenmaal fascinerend is om naar te kijken.

Colofon

Over deze website

In deze colofon vind je meer informatie over de website.

Zoeken